Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Fast Accounting 10.2 update thông tư 200 và 119

573 Views
Published
Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Fast Accounting 10.2 update thông tư 200 và 119

Phần mềm kế toán Fast Accounting đầy đủ các phân hệ, không giới hạn thời gian sử dụng, không giới hạn số lượng chứng từ. Tự động lên các báo cáo tài chính theo thông tư 200. Tự động kiểm tra khi báo cáo sai lệch, có chức năng đánh lại số chứng từ tự động. Tự động lên các tờ khai thuế GTGT, TNDN tháng, quý, năm.
https://yeuketoan2012.wordpress.com
Category
accounting income
Be the first to comment