Jaunimo Giesme (The Anthem of Youth) Old Lithuanian Patriotic song

569 Views
Published
Jaunimo Giesme also known as Uztraukime Nauja Giesme (Let us sing a New anthem) Roughly translated as the Youth anthem, Or the anthem of Youth is a patriot Lithuanian song written and published in St.Petersburg in the Russian Empire in 1895 by Lithuanian Priest, Poet and Patriot Maironis (real name Jonas Maciulis). The Music and Composition of the song was created by Lithuanian Composer and Patriot Juozas Naujalis, It was first performed during the Interwar period in the Republic of Lithuania, The Lyrics of the song call for the youth of the nation to rise up and free the nation. Here are the original Lyrics in Lithuanian and their translation in English:
Užtrauksim naują giesmę, broliai,
Kurią jaunimas tesupras!
Ne taip giedosme kaip lig šiolei:
Kitas mąstysime dūmas.

Drąsiai, aukštai
Pakils balsai:
Išauš kita gadynė!
Užgims darbai,
Prašvis laikai.
Pakils jauna tėvynė!

Aušra naujos gadynės teka:
Nušvis ir saulės spinduliai;
Juk nujautimas širdžiai šneka
Taip aiškiai, linksmai ir saldžiai.

Drąsiai, aukštai
Pakils balsai:
Išauš kita gadynė!
Užgims darbai,
Prašvis laikai.
Pakils jauna tėvynė!

Numesk, tėvyne, rūbą seną,
Kurį užvilko svetimi!
Jį meilės kerštas tekūrena
Tėvynės meilės ugnimi!

Į darbą, vyrai! Šalį jauną
Prižadins meilės rytmetys;
Galybė meilės viską griauna:
Žiemos ledus ji sutirpys.

Ranka mus spaudžia geležinė.
Krūtinę apkala ledais:
Uždekim meile sau krūtinę!
Į kovą stokim milžinais!

Tas ne lietuvis, kurs tėvynę
Bailiai kaip kūdikis apleis;
Kursai pamins, ką bočiai gynė
Per amžius milžinų keliais.

Tas ne lietuvis, kurs jos būdo.
Jos žemės dainų nemylės;
Neverks, kad patys sūnūs žudo
Kas verta meilės ir garbės.

Tas ne lietuvis, kurs dar bijo
Atsižadėt sapnų nakties,
Kurs bėgs nuo žygių, kalavijo,
Kursai didžiais darbais nešvies

Į darbą, broliai, vyrs į vyrą.
Šarvuoti mokslu atkakliu!
Paimsme arklą, knygą, lyrą
Ir eisim Lietuvos keliu!

Drąsiai, aukštai
Iškils balsai:
Išauš kita gadynė!
Užgims darbai,
Nušvis laikai.
Atgims jauna tėvynė.

English lyrics:
We shall sing a new song, brethren,
One which our youth will understand
We will not sing like we had till now.
Instead another mind of smoke.

        Brave, high
        Voices shall rise:
        The next year shall come!
        New deeds will be born
        The times shall pass
        Our young homeland shall rise!

The dawn of the new year is flowing:
Even the rays of the sun shall shine through
Joy shall speak to our heart
So clear, fun and sweet.

        Brave, high
        Voices shall rise:
        The next year shall come!
        New deeds will be born
        The times shall pass
        Our young homeland shall rise!
        
        
Oh motherland, drop your old look
Which foreigners had placed upon you
Our desire for revenge is forever burning
With the flames that burn in the deep love for our motherland

To work, men! The country is young
We will be awoken by our pride in the morning
The love for our homeland shall destroy everything in its path:
It will melt the Ice of Winter.

An iron hand presses us
Our chest is burdened with Ice
Let us warm our hearts with pride
And rise like giants to the fight

He is not a Lithuanian whom our motherland
Cowardly as a baby will surrender,
The course will remind us what our ancestors had defended
For centuries on their giant road.

He is not a lithuanian He who will not love his motherlands ways
And her songs
He who will not despair that its own sons are destroying
that which is worthy of love and honor.

He is not a Lithuanian he who still fears
To wake from his dreams of night
He who will run from the campaign and not hold sword,
He who will not accomplish great works.

To work, brothers, men to men.
Armored with knowledge
Let's take a horse, a book, a lire
And let's go on the road to Lithuania!

       Brave, high
        Voices shall rise:
        The next year shall come!
        New deeds will be born
        Some time shall pass
        Our young homeland shall be reborn
Category
National anthem
Be the first to comment