Featured

Added by 18man in Movie

หมู่บ้านคนตัวเล็กๆ กระสือครึ่งคน แห่งหนึ่งที่มีวิถีชีวิตปกติทั่วไป หาปู หาปลา และของป่าเพื่อประทังชีวิต ดูหนัง กระสือครึ่งคน วันหนึ่งพวกเขากลุ่มหนึ่งก็เข้าไปหาของป่า พบจอมปลวกและสัตว์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า หิ่งห้อยช้าง และพวกเขาก็ได้นำมากินกัน ปรากฏว่าหลังจากนั้นคนที่กินหิ่งห้อยช้างก็เริ่มมีอาการแปลกๆ และเขาทั้งหมดก็หายไปจากหมู่บ้าน กลายร่างเป็น กระสือผู้หญิง กระสูผู้ชาย โดยที่ชาวบ้านไม่รู้ว่าพวกเขาหายไปไหน จนชาวบ้านไปหาของป่าแล้วพบกับกระสือ กระสู ต่างพากันตกใจและกลัวกระสือ กระสูจะมาทำร้าย เมื่อกลับมาหมู่บ้านจึงประชุมกันออกตามล่ากระสือ กระสู เพื่อไม่ให้มารบกวน ต่างช่วยกันคิดหาทางปราบกระสือ กระสู แต่ก็ไม่มีวิธีเพราะไม่เคยมีใครพบเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนผู้ใหญ่บ้านจึงเดินทางไปพบ ฤาษี (บิลลี่ ผีน่ารัก) และได้คำแนะนำมาว่าให้หาร่างกระสือให้เจอแล้วนำร่างมาเผา กลุ่ม 5 หนุ่ม ฮูฮี (เกตุ สายเจริญ) ซูงา (ประจักษ์ แนวพิลา) สูสู (คมจิตร ใต้คีรี) ทูมี (ชัยพร ศักดิ์ศร) และ บูคู (พรหมลิขิต กระทชเพชร) หนุ่มๆ ตัวแทนคนกล้าจึงออกเดินทาง แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อมาพบตัวประหลาด กระโหง เข้ามาไล่จับพวกคนแคระและกระสือ ไปกินเป็นอาหาร วูวี (วรวรรณ กันจร) ฮูฮี สองคู่รักที่ต้องจากกัน ด้วยวูวีกลายเป็นกระสือ ฮูฮีตัดสินใจยอมเป็นกระสูเพื่อช่วยเหลือคนรัก และคนในหมู่บ้าน เพราะไม่งั้นจะต้องตายกันทั้งหมู่บ้าน พบความกล้าหาญของเหล่าผู้กล้าตัวน้อย ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและความลำบาก

Added by 18man in Movie

หมู่บ้านคนตัวเล็กๆ กระสือครึ่งคน แห่งหนึ่งที่มีวิถีชีวิตปกติทั่วไป หาปู หาปลา และของป่าเพื่อประทังชีวิต ดูหนัง กระสือครึ่งคน วันหนึ่งพวกเขากลุ่มหนึ่งก็เข้าไปหาของป่า พบจอมปลวกและสัตว์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า หิ่งห้อยช้าง และพวกเขาก็ได้นำมากินกัน ปรากฏว่าหลังจากนั้นคนที่กินหิ่งห้อยช้างก็เริ่มมีอาการแปลกๆ และเขาทั้งหมดก็หายไปจากหมู่บ้าน กลายร่างเป็น กระสือผู้หญิง กระสูผู้ชาย โดยที่ชาวบ้านไม่รู้ว่าพวกเขาหายไปไหน จนชาวบ้านไปหาของป่าแล้วพบกับกระสือ กระสู ต่างพากันตกใจและกลัวกระสือ กระสูจะมาทำร้าย เมื่อกลับมาหมู่บ้านจึงประชุมกันออกตามล่ากระสือ กระสู เพื่อไม่ให้มารบกวน ต่างช่วยกันคิดหาทางปราบกระสือ กระสู แต่ก็ไม่มีวิธีเพราะไม่เคยมีใครพบเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนผู้ใหญ่บ้านจึงเดินทางไปพบ ฤาษี (บิลลี่ ผีน่ารัก) และได้คำแนะนำมาว่าให้หาร่างกระสือให้เจอแล้วนำร่างมาเผา กลุ่ม 5 หนุ่ม ฮูฮี (เกตุ สายเจริญ) ซูงา (ประจักษ์ แนวพิลา) สูสู (คมจิตร ใต้คีรี) ทูมี (ชัยพร ศักดิ์ศร) และ บูคู (พรหมลิขิต กระทชเพชร) หนุ่มๆ ตัวแทนคนกล้าจึงออกเดินทาง แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อมาพบตัวประหลาด กระโหง เข้ามาไล่จับพวกคนแคระและกระสือ ไปกินเป็นอาหาร วูวี (วรวรรณ กันจร) ฮูฮี สองคู่รักที่ต้องจากกัน ด้วยวูวีกลายเป็นกระสือ ฮูฮีตัดสินใจยอมเป็นกระสูเพื่อช่วยเหลือคนรัก และคนในหมู่บ้าน เพราะไม่งั้นจะต้องตายกันทั้งหมู่บ้าน พบความกล้าหาญของเหล่าผู้กล้าตัวน้อย ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและความลำบาก

Added by 18man in Movie

หมู่บ้านคนตัวเล็กๆ กระสือครึ่งคน แห่งหนึ่งที่มีวิถีชีวิตปกติทั่วไป หาปู หาปลา และของป่าเพื่อประทังชีวิต ดูหนัง กระสือครึ่งคน วันหนึ่งพวกเขากลุ่มหนึ่งก็เข้าไปหาของป่า พบจอมปลวกและสัตว์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า หิ่งห้อยช้าง และพวกเขาก็ได้นำมากินกัน ปรากฏว่าหลังจากนั้นคนที่กินหิ่งห้อยช้างก็เริ่มมีอาการแปลกๆ และเขาทั้งหมดก็หายไปจากหมู่บ้าน กลายร่างเป็น กระสือผู้หญิง กระสูผู้ชาย โดยที่ชาวบ้านไม่รู้ว่าพวกเขาหายไปไหน จนชาวบ้านไปหาของป่าแล้วพบกับกระสือ กระสู ต่างพากันตกใจและกลัวกระสือ กระสูจะมาทำร้าย เมื่อกลับมาหมู่บ้านจึงประชุมกันออกตามล่ากระสือ กระสู เพื่อไม่ให้มารบกวน ต่างช่วยกันคิดหาทางปราบกระสือ กระสู แต่ก็ไม่มีวิธีเพราะไม่เคยมีใครพบเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนผู้ใหญ่บ้านจึงเดินทางไปพบ ฤาษี (บิลลี่ ผีน่ารัก) และได้คำแนะนำมาว่าให้หาร่างกระสือให้เจอแล้วนำร่างมาเผา กลุ่ม 5 หนุ่ม ฮูฮี (เกตุ สายเจริญ) ซูงา (ประจักษ์ แนวพิลา) สูสู (คมจิตร ใต้คีรี) ทูมี (ชัยพร ศักดิ์ศร) และ บูคู (พรหมลิขิต กระทชเพชร) หนุ่มๆ ตัวแทนคนกล้าจึงออกเดินทาง แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อมาพบตัวประหลาด กระโหง เข้ามาไล่จับพวกคนแคระและกระสือ ไปกินเป็นอาหาร วูวี (วรวรรณ กันจร) ฮูฮี สองคู่รักที่ต้องจากกัน ด้วยวูวีกลายเป็นกระสือ ฮูฮีตัดสินใจยอมเป็นกระสูเพื่อช่วยเหลือคนรัก และคนในหมู่บ้าน เพราะไม่งั้นจะต้องตายกันทั้งหมู่บ้าน พบความกล้าหาญของเหล่าผู้กล้าตัวน้อย ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและความลำบาก

Added by 18man in Movie

หมู่บ้านคนตัวเล็กๆ กระสือครึ่งคน แห่งหนึ่งที่มีวิถีชีวิตปกติทั่วไป หาปู หาปลา และของป่าเพื่อประทังชีวิต ดูหนัง กระสือครึ่งคน วันหนึ่งพวกเขากลุ่มหนึ่งก็เข้าไปหาของป่า พบจอมปลวกและสัตว์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า หิ่งห้อยช้าง และพวกเขาก็ได้นำมากินกัน ปรากฏว่าหลังจากนั้นคนที่กินหิ่งห้อยช้างก็เริ่มมีอาการแปลกๆ และเขาทั้งหมดก็หายไปจากหมู่บ้าน กลายร่างเป็น กระสือผู้หญิง กระสูผู้ชาย โดยที่ชาวบ้านไม่รู้ว่าพวกเขาหายไปไหน จนชาวบ้านไปหาของป่าแล้วพบกับกระสือ กระสู ต่างพากันตกใจและกลัวกระสือ กระสูจะมาทำร้าย เมื่อกลับมาหมู่บ้านจึงประชุมกันออกตามล่ากระสือ กระสู เพื่อไม่ให้มารบกวน ต่างช่วยกันคิดหาทางปราบกระสือ กระสู แต่ก็ไม่มีวิธีเพราะไม่เคยมีใครพบเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนผู้ใหญ่บ้านจึงเดินทางไปพบ ฤาษี (บิลลี่ ผีน่ารัก) และได้คำแนะนำมาว่าให้หาร่างกระสือให้เจอแล้วนำร่างมาเผา กลุ่ม 5 หนุ่ม ฮูฮี (เกตุ สายเจริญ) ซูงา (ประจักษ์ แนวพิลา) สูสู (คมจิตร ใต้คีรี) ทูมี (ชัยพร ศักดิ์ศร) และ บูคู (พรหมลิขิต กระทชเพชร) หนุ่มๆ ตัวแทนคนกล้าจึงออกเดินทาง แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อมาพบตัวประหลาด กระโหง เข้ามาไล่จับพวกคนแคระและกระสือ ไปกินเป็นอาหาร วูวี (วรวรรณ กันจร) ฮูฮี สองคู่รักที่ต้องจากกัน ด้วยวูวีกลายเป็นกระสือ ฮูฮีตัดสินใจยอมเป็นกระสูเพื่อช่วยเหลือคนรัก และคนในหมู่บ้าน เพราะไม่งั้นจะต้องตายกันทั้งหมู่บ้าน พบความกล้าหาญของเหล่าผู้กล้าตัวน้อย ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและความลำบาก

Added by 18man in Movie

หมู่บ้านคนตัวเล็กๆ กระสือครึ่งคน แห่งหนึ่งที่มีวิถีชีวิตปกติทั่วไป หาปู หาปลา และของป่าเพื่อประทังชีวิต ดูหนัง กระสือครึ่งคน วันหนึ่งพวกเขากลุ่มหนึ่งก็เข้าไปหาของป่า พบจอมปลวกและสัตว์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า หิ่งห้อยช้าง และพวกเขาก็ได้นำมากินกัน ปรากฏว่าหลังจากนั้นคนที่กินหิ่งห้อยช้างก็เริ่มมีอาการแปลกๆ และเขาทั้งหมดก็หายไปจากหมู่บ้าน กลายร่างเป็น กระสือผู้หญิง กระสูผู้ชาย โดยที่ชาวบ้านไม่รู้ว่าพวกเขาหายไปไหน จนชาวบ้านไปหาของป่าแล้วพบกับกระสือ กระสู ต่างพากันตกใจและกลัวกระสือ กระสูจะมาทำร้าย เมื่อกลับมาหมู่บ้านจึงประชุมกันออกตามล่ากระสือ กระสู เพื่อไม่ให้มารบกวน ต่างช่วยกันคิดหาทางปราบกระสือ กระสู แต่ก็ไม่มีวิธีเพราะไม่เคยมีใครพบเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนผู้ใหญ่บ้านจึงเดินทางไปพบ ฤาษี (บิลลี่ ผีน่ารัก) และได้คำแนะนำมาว่าให้หาร่างกระสือให้เจอแล้วนำร่างมาเผา กลุ่ม 5 หนุ่ม ฮูฮี (เกตุ สายเจริญ) ซูงา (ประจักษ์ แนวพิลา) สูสู (คมจิตร ใต้คีรี) ทูมี (ชัยพร ศักดิ์ศร) และ บูคู (พรหมลิขิต กระทชเพชร) หนุ่มๆ ตัวแทนคนกล้าจึงออกเดินทาง แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อมาพบตัวประหลาด กระโหง เข้ามาไล่จับพวกคนแคระและกระสือ ไปกินเป็นอาหาร วูวี (วรวรรณ กันจร) ฮูฮี สองคู่รักที่ต้องจากกัน ด้วยวูวีกลายเป็นกระสือ ฮูฮีตัดสินใจยอมเป็นกระสูเพื่อช่วยเหลือคนรัก และคนในหมู่บ้าน เพราะไม่งั้นจะต้องตายกันทั้งหมู่บ้าน พบความกล้าหาญของเหล่าผู้กล้าตัวน้อย ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและความลำบาก

ดูหนั ...

ดูหนัง 3 ย่าน Part 1

by 18man

33 Views |

ดูหนั ...

ดูหนัง Teng Nong Khon Maha-Hia (2007) เท่งโหน่ง คนมาหาเฮีย - Part 01/02

by 18man

282 Views |

ดูหนั ...

ดูหนัง สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก Part 2

by 18man

15 Views |

ดูหนั ...

ดูหนัง รถไฟฟ้ามาหานะเธอ Part 1

by 18man

17 Views |

Khốn nạn l ...

Khốn nạn là anh part 3   cover Thiện Đz

by 18man

11 Views |

ดูหนั ...

ดูหนัง รักสุดทีน Part 1 , HD tv 2018 part 1/2

by 18man

22 Views |

ดูหนั ...

ดูหนัง รถไฟฟ้ามาหานะเธอ Part 2

by 18man

17 Views |

ดูหนั ...

ดูหนัง Hello Yasothorn 1 (2005) แหยมยโสธร 1 - Part 02/02

by 18man

77 Views |

ดูหนั ...

ดูหนัง คิงส์แมน2 รวมพลังโคตรพยัคฆ์ part 2

by 18man

13 Views |

ดูหนั ...

ดูหนัง เทริด Part 2

by 18man

42 Views |

ดูหนั ...

ดูหนัง สงครามปฏิวัติทวงโลก [Part.2] HD เต็มเรื่อง

by 18man

15 Views |

「Nightcore VN ...

「Nightcore VN」Rap Khốn Nạn Là Anh Part 2

by 18man

9 Views |

ดูหนั ...

ดูหนัง บุปผาเลือด Part 2 , HD tv 2018

by 18man

174 Views |

ดูหนั ...

ดูหนัง สงครามปฏิวัติทวงโลก [Part.1] HD เต็มเรื่อง

by 18man

17 Views |

ดูหนั ...

ดูหนัง เทริด Part 1

by 18man

24 Views |

ดูหนั ...

ดูหนัง เทคเคน 3 ฅนคมล่าไม่ยั้ง part 1

by 18man

53 Views |

Nữ sinh 2k2 h ...

Nữ sinh 2k2 hát Rap cực hay Cover " Khốn Nạn Là Anh " part 2

by 18man

5 Views |

ดูหนั ...

ดูหนัง ดูหนัง จอมขมังเวทย์ HD Part 1 , HD tv 2018

by 18man

13 Views |

ดูหนั ...

ดูหนัง ไบค์แมน ศักรินทร์ตูดหมึ part 2

by 18man

8 Views |

ดูหนั ...

ดูหนัง สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก Part 1

by 18man

18 Views |

ดูหนั ...

ดูหนัง เรียกเขาว่าอีกา 3 HDมาสเตอร์ซับไทย part 1

by 18man

286 Views |

「Nightcore VN ...

「Nightcore VN」Rap Khốn Nạn Là Anh Part 1

by 18man

6 Views |