Featured

Added by 18man in Manga comic anime

Đem lòng yêu một thằng trai thẳng đã khó, nay lại càng khó hơn khi người đó là senpai và lại thù ghét người đồng tính, cả việc bẻ cong anh ta cậu cũng không dám- bởi vì đối với cậu điều đó còn kinh khủng hơn là xuống địa ngục! Nhưng Tetsuhiro Morinaga đâu thể dễ dàng bỏ cuộc đến thế, tên độc tài kia ai ngờ sẽ trở nên mềm yếu khi cậu cho anh ta nếm thử một chút mùi vị của trái cấm!

Added by 18man in Manga comic anime

Đem lòng yêu một thằng trai thẳng đã khó, nay lại càng khó hơn khi người đó là senpai và lại thù ghét người đồng tính, cả việc bẻ cong anh ta cậu cũng không dám- bởi vì đối với cậu điều đó còn kinh khủng hơn là xuống địa ngục! Nhưng Tetsuhiro Morinaga đâu thể dễ dàng bỏ cuộc đến thế, tên độc tài kia ai ngờ sẽ trở nên mềm yếu khi cậu cho anh ta nếm thử một chút mùi vị của trái cấm!

Added by 18man in Manga comic anime

Đem lòng yêu một thằng trai thẳng đã khó, nay lại càng khó hơn khi người đó là senpai và lại thù ghét người đồng tính, cả việc bẻ cong anh ta cậu cũng không dám- bởi vì đối với cậu điều đó còn kinh khủng hơn là xuống địa ngục! Nhưng Tetsuhiro Morinaga đâu thể dễ dàng bỏ cuộc đến thế, tên độc tài kia ai ngờ sẽ trở nên mềm yếu khi cậu cho anh ta nếm thử một chút mùi vị của trái cấm!

Added by 18man in Manga comic anime

Đem lòng yêu một thằng trai thẳng đã khó, nay lại càng khó hơn khi người đó là senpai và lại thù ghét người đồng tính, cả việc bẻ cong anh ta cậu cũng không dám- bởi vì đối với cậu điều đó còn kinh khủng hơn là xuống địa ngục! Nhưng Tetsuhiro Morinaga đâu thể dễ dàng bỏ cuộc đến thế, tên độc tài kia ai ngờ sẽ trở nên mềm yếu khi cậu cho anh ta nếm thử một chút mùi vị của trái cấm!

Added by 18man in Manga comic anime

Đem lòng yêu một thằng trai thẳng đã khó, nay lại càng khó hơn khi người đó là senpai và lại thù ghét người đồng tính, cả việc bẻ cong anh ta cậu cũng không dám- bởi vì đối với cậu điều đó còn kinh khủng hơn là xuống địa ngục! Nhưng Tetsuhiro Morinaga đâu thể dễ dàng bỏ cuộc đến thế, tên độc tài kia ai ngờ sẽ trở nên mềm yếu khi cậu cho anh ta nếm thử một chút mùi vị của trái cấm!

Koisuru Boukun ...

Koisuru Boukun yaoi scene 2#

by 18man

3 Views |

Koisuru Boukun ...

Koisuru Boukun OVA 1 Part 3 ENG SUB

by 18man

23 Views |

Koisuru Boukun ...

Koisuru Boukun CD 2 Part 1

by 18man

2 Views |

【YAOI】Koisu ...

【YAOI】Koisuru Boukun OVA trailer

by 18man

5 Views |

[Vietsub] Koisu ...

[Vietsub] Koisuru Boukun OVA 2 (yaoi)

by 18man

100 Views |

Koisuru Boukun ...

Koisuru Boukun ฝึกพากย์ไทย ฉากตัด 18+ [ Yaoi & BL ]

by 18man

3 Views |

(Yaoi)Koisuru B ...

(Yaoi)Koisuru Boukun Ova 2 FINAL [legendado PTBR]

by 18man

2 Views |

Koisuru Boukun ...

Koisuru Boukun OVA 02

by 18man

25 Views |

Koisuru Boukun

Koisuru Boukun

by 18man

5 Views |

[Vietsub- Yaoi] ...

[Vietsub- Yaoi] Koisuru Boukun - OVA 2 [2/2] Amazing

by 18man

4 Views |

Koisuru Boukun ...

Koisuru Boukun OVA 2/3

by 18man

8 Views |

Koisuru Boukun ...

Koisuru Boukun 02 ger sub

by 18man

5 Views |

Koisuru Boukun ...

Koisuru Boukun OVA 2 Part 3 [ENG SUB]

by 18man

4 Views |

[Vietsub - Yaoi ...

[Vietsub - Yaoi] Koisuru Boukun - OVA 2 [1/2] Amazing

by 18man

3 Views |

Koisuru Boukun ...

Koisuru Boukun OVA 1 Part 3 ENG SUB

by 18man

12 Views |

Koisuru Boukun ...

Koisuru Boukun OVA 1/3

by 18man

6 Views |

[Vietsub - Yaoi ...

[Vietsub - Yaoi] Koisuru Boukun - OVA 1 Parte 6

by 18man

11 Views |

Best Yaoi Scene ...

Best Yaoi Scenes In: Koisuru Boukun

by 18man

5 Views |

KOISURU BOUKUN ...

KOISURU BOUKUN - AMV - It's Over

by 18man

5 Views |

Koisuru Boukun ...

Koisuru Boukun OVA 3/3

by 18man

36 Views |

Koisuru Boukun ...

Koisuru Boukun OVA English Sub

by 18man

7 Views |

[Vietsub Yaoi] ...

[Vietsub Yaoi] Koisuru Boukun OVA 1 [1/2] ♥ So Cool

by 18man

2 Views |